Орон нутаг

Дархан-Уул аймагт энэ жил 1200-1500 м2 талбайд замын нөхөөс хии...

Дархан-Уул аймагт энэ жил 1200-1500 м2 талбайд замын нөхөөсний ажил хийнэ. Энэ жил замын нөхөөсний ажилд БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн асфальт бетон дахин боловсруулах төхөөрөмж...

Иргэд төсөлд хамрагдаж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна

Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар ХХҮГ-аас Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр зургаан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019 онд авто замын 24 төсөл хэрэгжжээ

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019 онд авто замын 24 төсөл хэрэгжсэн байна. Эдгээр авто замын төслүүд хэрэгжсэнээр иргэд, ая тухтай зорчих боломжтой болсны зэрэгцээ, алслагдсан гэр ...