Орон нутаг

Үндэсний өв соёлыг орон нутгийн өв соёлтой хослуулан сурталчилж байн...

Говьсүмбэр аймгийн 5 сургууль, 11 цэцэрлэг “Төрийн дууллаа хүндэтгэн дуулж, төрт ёсоо дээдэлье” аянд нэгдээд байна. Аймгийн хэмжээнд 5 сургууль 101 анги, кабинет бүрт “Төрийн...

Говьсүмбэр аймгийн 40 өрхийн 50 гаруй мал отроор зусаж байна

Бэлчээрийн гарц жигд сайн байгаа ч өвөлд хадгалагдах ургамал нь ховор байна. Үүний зэрэгцээ бэлчээр ашиглах мал, амьтны тоо толгойг харгалзан бэлчээрийн даац, багтаамжаа тооцоолдог...