Нийгэм

Цар тахлын үед эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдыг төрөөс хэрхэн дэмжиж байгаа вэ

Цар тахлын үед эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдыг төрөөс хэрхэн дэмжиж байгаа вэ