Эдийн засаг

Шатахуун импортлогч компаниуд их хэмжээний алдагдал хүлээгээд байгаа тул шатахууны үнийг чөлөөлж автомат тоолуурын системээр үнийн аргачлалыг тооцохоор болов

Шатахуун импортлогч компаниуд их хэмжээний алдагдал хүлээгээд байгаа тул шатахууны үнийг чөлөөлж автомат тоолуурын системээр үнийн аргачлалыг тооцохоор болов