Орон нутаг

Үнийн хөөрөгдөл үүсгэхгүй байхыг уриалж байна

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 зүлийн 34.2.9.-т "Гамшгийн үед бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх", Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7...

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглолоо

"Ковид-19" цар тахлын эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан халдвар хамгааллын дэглэм алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах тухай иргэдээс ирүүлсэн са...