Орон нутаг

Сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт боллоо

Сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн  мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт боллоо
Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүддээ зориулсан сургалтыг хийлээ. Цагийн үеийн мэдээлэл солилцохоос гадна анхаарах асуудал, үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, тариалангийн салбар, гүйцэтгэлийн тайлан мэдээлэл, сайн туршлагаа хуваалцлаа.