Орон нутаг

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 20 га талбайг нөхөн сэргээнэ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 20 га талбайг нөхөн сэргээнэ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд энэ жил 20 га талбайг нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн. "Говь гурван сайхан" байгалийн цогцолбор газраас Баяндалай, Номгон сумын газар нутагт 10 га талбайг эхний ээлжинд нөхөн сэргээх шаардлагатай байгааг онцоллоо. Нөхөн сэргээлт хийхэд шаардагдах төсвийг аймаг орон нутгийн түвшинд шийдвэрлэж, ажлыг хууль журмын дагуу гүйцэтгүүлж, мэргэжлийн байгууллага холбогдох албаныхан онцгой анхаарч ажиллана.

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн ЗДТГ