Нийгэм

Судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжлийн бодлогын суурь болгоно

Судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжлийн бодлогын суурь болгоно
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн Шинжлэх ухааны академи болон Монголын залуу эрдэмтдийн холбооны төлөөллийг урьж уулзлаа. Монгол Улс хөгжлийн бүх үедээ шинжлэх ухааны судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжсээр ирсэн. Улсын болон салбарын хөгжлийн суурь нь шинжлэх ухааны судалгааны үр дүн байх ёстой. Тиймээс шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хандах хандлага, соёлыг нийгэмд бий болгох шаардлагатайг сайд Л.Цэдэвсүрэн уулзалтын эхэнд хэлэв.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын давхцалыг салбар, чиглэл тус бүрээр нь судлан арилгах, цэгцлэх Шинжлэх ухааны академи, хүрээлэн, их сургуулиудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, хэрэгцээгээ зөв тодорхойлсон, үр дүн гарахуйц судалгаа, шинжилгээний ажлыг дэмжих, академичдийн сургалт, лекцийг багш, оюутанд түгээх, судалгаа, шинжилгээний багт судлаач оюутнуудыг оролцуулах, төслийн сонгон шалгаруулалтыг улам боловсронгуй болгох асуудалд анхаарч ажиллахаа салбарын сайд онцлов.

Уулзалтаар Шинжлэх ухааны академи тэргүүлэн Засгийн газрын даалгавраар судалгааны томоохон ажил хийх, төрийн зарим чиг үүргийг шинжлэх ухааны мэргэжлийн байгууллагад гэрээгээр гүйцэтгэх боломжийг олгох, судалгаа, шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэх, лабораторийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах талаар ярилцав. Ингэснээр шинжлэх ухааны салбарын санхүүжилт, хүний нөөцийн хөгжилд ахиц гарна гэж үзлээ.