Орон нутаг

Боом өвчний голомтын шинжилгээ хийж байна

Боом өвчний голомтын шинжилгээ хийж байна

Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2020 оны 05-р сарын 09-өөс эхлэн Өндөр-Улаан сумын Баянгол багийн Сонгины ам, Цуурайн ам, Бэлхи багийн Их шавар, Улаан хад зэрэг хүн, малын боомын өвчлөл бүртгэгдсэн газраас нийт 220 боомын шинжилгээний сорьц цуглууллаа. Боомын голомтын шинжилгээгээр цуглуулсан сорьцонд лабораторийн шинжилгээ хийгдэж байна. Мөн голомтот нутгийн эрсдэлт бүлгийн иргэдээс боом өвчний тандалтын асуумж судалгаа авч, боом өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өглөө.

 

Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв