Нийгэм

Цахилгаан дулааны хөнгөлөлтөд 633 тэрбум төгрөг зарцуулжээ

Цахилгаан дулааны хөнгөлөлтөд 633 тэрбум төгрөг зарцуулжээ