Нийгэм

Ойжуулах цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийг татан оролцуулах ажлын хүрээнд төсвийг 5 дахин өсгөжээ.

Ойжуулах цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийг татан оролцуулах ажлын хүрээнд төсвийг 5 дахин өсгөжээ.