Нийгэм

Боловсролын багц хуулийн цахим хэлэлцүүлэг /шууд

Боловсролын багц хуулийн цахим хэлэлцүүлэг /шууд

Боловсролын багц хуулийн цахим хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх оролцож байна. /2020.12.21/